1 měsíc před svatbou až do svatby

Koupit svatební prsteny. 

Upřesnit v restauraci svatební menu. 

 

Týden před svatbou:

Rozvézt koláče.