Matrika Broumov (okres Náchod, Královéhradecký kraj)

Adresa:  Mčstský úřad Broumov - Odbor správní, Masarykova 239, 550 01 Broumov   

Telefon:  +420 491 504 228   

E-mail:  chejnovap@broumov-mesto.cz   

Web:  https://www.broumov-mesto.cz    

Matrikářka:  Bc. Petra Chejnová   

Úřední hodiny:  pondělí a středa od 7:00 h do 11:30 hod a od 12:30 h do 17:00 hod.